Arkuszarki

Arkuszarki dostępne są w kilku wersjach, z możliwością dostosowania ich konstrukcji i parametrów do potrzeb i wymagań klienta. Począwszy od najprostszej wersji sprzęgniętej mechanicznie z maszyną i zaopatrzonej tylko w kuwetę do odbioru arkuszy (on-line), aż do wersji, która umożliwia niezależną pracę urządzenia z roli na arkusz (off-line).

Wersja podstawowa – napęd sekcji arkuszowania sprzężony jest mechanicznie z napędem maszyny drukującej (przewijającej).

Wersja serwo – napęd stacji arkuszowania realizowany jest przez napęd serwo, a prędkość arkuszarki dostosowywana jest automatycznie do prędkości maszyny.

Wersja serwo register – napęd stacji arkuszowania realizowany jest przez napęd serwo, a prędkość arkuszarki dostosowywana jest automatycznie do prędkości maszyny. Możliwa  jest  dowolna zmiana formatu arkuszowania bez wymiany walca wycinającego. Czyli na jednym walcu wykrawającym (lub na cylindrze magnetycznym z wykrojnikiem) można wykonać wszystkie zlecone prace niezależnie od formatu cięcia.

Stoły do odbioru arkuszy Wersja podstawowa – stół główny napędzany jest za pomocą przekładni (zmniejszenie prędkości) z sekcji odbierającej. Następnie arkusze opadają na metalowy blat lub na utrząsarkę do arkuszy i stąd odbierane są przez operatora. W tej wersji brak jest możliwości zmiany prędkości stołu głównego w stosunku do sekcji odbierającej. Stała jednakowa prędkość zachodzenia arkuszy.

Wersja standard – stół główny napędzany jest za pomocą układu motoreduktor – falownik. Prędkość sekcji możemy zwiększać lub zmniejszać w stosunku do prędkości sekcji odbierającej a arkusze mogą zachodzić na siebie lub mogą spływać oddzielnie z ustalonym odstępem pomiędzy nimi.

Wersja AP – jest to wersja standard z dodatkową możliwością zliczania ilości arkuszy i dzielenie arkuszy w tzw. pakiety.